„Všetko sa dá, keď sa chce.“

Záľuba v starovekých filozofiách fungovania štátu ho priviedla až do politiky. Vždy sa zaujímal o to, ako by mala fungovať správa verejných vecí a peňazí občanov. Absolvoval štúdium dopravnej techniky na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a neskôr vyštudoval aj právo na Trnavskej univerzite. Počas svojho doterajšieho profesijného pôsobenia bol na pozíciách, ktoré si vyžadovali líderské, strategické a rozhodovacie schopnosti, ale aj na takých, kde spolupracoval v tímoch. Pracoval ako technik pracoviska overovania určených meradiel, zodpovedný vedúci stanice technickej kontroly, skúsenosti z verejnej správy získal na pozícii riaditeľa Okresného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Postupné kroky v profesijnom živote ho priviedli do politiky. Po úspešných voľbách sa stal poslancom v obci Kostolište. Dnes pôsobí aj ako Okresný predseda strany SaS v Malackách. Zmysel jeho politickému pôsobeniu dáva presvedčenie, že Slovensko by malo a najmä mohlo vyzerať inak. Nemalo by trpieť absenciou dodržiavania základných morálnych a právnych princípov jednotlivými zložkami moci. Chce sa venovať racionalizácii právnych predpisov v oblasti verejnej správy, dopravy a podnikateľského prostredia. Popri pracovných povinnostiach sa venuje aj rôznym dobrovoľníckym a záujmovým činnostiam. Je podpredsedom športového klubu RC Záhorák, členom PZ Malačan, OZ Malacké pohľady, Slovenského včelárskeho zväzu a Slovenského poľovníckeho zväzu. Má vyvinutý silný zmysel pre ochranu životného prostredia a včelárstvo a je priaznivcom prírodnej a alternatívnej medicíny.

Ing. Bc. Juraj Blusk

INFORMÁCIE
VEK: 41
VZDELANIE:
ZAMESTNANIE: podnikateľ
POLITICKÁ FUNKCIA: okresný predseda SaS
KONTAKT
BYDLISKO: Kostolište
E-MAIL: juraj.blusk@gmail.com
INSTAGRAM SaS: sloboda_a_solidarita
FACEBOOK: juraj.blusk
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.