„Každý deň urob niečo, čo vydesí tvoju rodinu.“

Kvalitné vzdelanie robí kvalitných odborníkov. To platí aj o riaditeľke odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov na Ministerstve vnútra SR. Vyštudovala právo na Univerzite Komenského a tiež odbor Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia na Filozofickej fakulte UK. Vedecký titul získala na Katedre východoázijských štúdií na UK. Neskôr absolvovala aj štúdium diplomacie na National Chengchi University na Taiwane. Hoci jej táto krajina a kultúra učarovala, po tomto štúdiu sa vrátila domov pomôcť svojej krajine. Pôsobila v Taipejskej reprezentačnej kancelárii v Bratislave a v súčasnosti je už 7 rokov na Ministerstve vnútra v riadiacej funkcii. Snaží sa kolegov motivovať byť čo najlepšími úradníkmi. Je taktiež členkou OZ Dobrý úradník, ktoré podporuje kvalitné, transparentné a lepšie fungovanie štátu, buduje komunitu šikovných a kvalitných úradníkov a šíri osvetu o tomto povolaní. V politike chce dosiahnuť efektívnejšie a prehľadné spravovanie štátu a samosprávy, v ktorej pracujú kvalitní ľudia s vysokou mierou integrity a odbornosti. Je mimoriadne aktívna aj vo voľnom čase, kedy sa venuje najmä horskej cyklistike. Témy, ktorým sa chce venovať aj v parlamente sú najmä: verejná správa, postavenie úradníkov v štátnej správe a vo verejnom záujme, vrátane skvalitnenia personálu na úradoch, znižovanie regionálnych rozdielov a zásadnou témou sú pre ňu aj otázky národnostných menšín.

Rozhovor s Monikou Filipovou si prečítajte tu.

Mgr. Monika Filipová, PhD., M.A.

INFORMÁCIE
VEK: 35
VZDELANIE:
ZAMESTNANIE: zamestnankyňa MV SR
POLITICKÁ FUNKCIA: sympatizantka SaS
KONTAKT
BYDLISKO: Čebovce
E-MAIL SaS: sas@sas.sk
INSTAGRAM: monikafilipova_sas
FACEBOOK: monikafilipovasas
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.