„Ak vonku prší, ešte neznamená, že Boh chce, aby som zmokol. Môžem si predsa otvoriť dáždnik.“

Absolvent štúdia verejnej správy a verejnej politiky na UPJŠ pôsobil od jej ukončenia najmä na pozíciách vo verejnom sektore. Získal cenné skúsenosti na pozícii radcu na ÚPSVaR aj ako stážista v Transparency International Slovensko. Je taktiež členom Študentskej rady vysokých škôl. Záujem o politiku a osobná angažovanosť ho priviedli na kandidátku SaS a momentálne pôsobí ako asistent poslanca NR SR. Chce byť aktívnym politikom a súčasťou parlamentu, pretože neverí na morálne kompromisy, ani na teóriu menšieho zla, ale na väčšie dobro, ktoré je stále k dispozícii. Je presvedčený, že bez ohľadu na to, ako silno zúri kampaň, každé voľby sú dôležité na to, aby bol zachovaný princíp demokracie a výsledky viedli k spokojnosti väčšiny. Je hrdý na to, ako si Slováci dokázali zachovať národnú identitu aj napriek historickým udalostiam. Problémy, ktorým chce v parlamente čeliť, sú vysoká úroveň korupcie a nízka miera reflexie u voličov, ktorí opakovane volia politikov, ktorí nedodržiavajú svoje volebné sľuby. Fungujúce Slovensko by malo byť podľa jeho presvedčenia právnym štátom s jasne oddeleným fungovaním výkonnej, legislatívnej a právnej moci. Hlavné ekonomické slovo by v ňom mal mať mechanizmus voľného trhu. Chce dať dôraz na funkčný sociálny systém, ktorý adresne a nie plošne chráni záujmy tých najbezbrannejších.

Mgr. Vladimír Hojstrič

INFORMÁCIE
VEK: 31
VZDELANIE:
ZAMESTNANIE: asistent poslanca NR SR
POLITICKÁ FUNKCIA: člen SaS
KONTAKT
TELEFÓN SaS: +421 914 707 510
E-MAIL: vladimir.hojstric@gmail.com
INSTAGRAM SaS: sloboda_a_solidarita
FACEBOOK: Vladimir.Hojstric.kandidat
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.