„Ak vonku prší, ešte neznamená, že Boh chce, aby som zmokol. Môžem si predsa otvoriť dáždnik.“

Absolvent štúdia verejnej správy a verejnej politiky na UPJŠ pôsobil od jej ukončenia najmä na pozíciách vo verejnom sektore. Získal cenné skúsenosti ako zamestnanec Úradu práce pri práci s marginalizovanými komunitami a ako stážista v Transparency International Slovensko sa zaoberal verejnými obstarávaniami. Bol taktiež členom Študentskej rady vysokých škôl. Záujem o politiku a osobná angažovanosť ho priviedli na kandidátku SaS a momentálne pôsobí ako asistent poslanca NR SR. Chce byť aktívnym politikom, hlasom zdravého rozumu a hlasom tých, ktorí sa nemôžu obhájiť sami. Neverí na morálne kompromisy, no verí, že systematickou snahou, vierou v ľudí a nádejou v budúcnosť sa všetky veci dajú zlepšiť, aj keď niekedy len veľmi pomaly. Je presvedčený, že každé voľby sú dôležité na to, aby bol zachovaný princíp demokracie a výsledky viedli ku konsenzu a spokojnosti väčšiny. Je hrdý na to, ako si Slováci dokázali zachovať národnú identitu aj napriek historickým udalostiam. Problémy, ktorým chce v parlamente čeliť, sú vysoká úroveň korupcie, nízka vymožiteľnosť práva a hlavne bezradnosť a beznádej vyplývajúca z nízkeho sociálneho statusu. Fungujúce Slovensko by malo byť podľa jeho presvedčenia právnym štátom s jasne oddeleným fungovaním výkonnej, legislatívnej a súdnej moci. Hlavné ekonomické slovo by v ňom mal mať mechanizmus voľného trhu. Chce dať dôraz na funkčný sociálny systém, ktorý adresne a nie plošne chráni záujmy tých najbezbrannejších.

Mgr. Vladimír Hojstrič

INFORMÁCIE
VEK: 31
VZDELANIE:
ZAMESTNANIE: asistent poslanca NR SR
POLITICKÁ FUNKCIA: člen SaS
KONTAKT
BYDLISKO: Prakovce
E-MAIL: vladimir.hojstric@gmail.com
INSTAGRAM SaS: sloboda_a_solidarita
FACEBOOK: Vladimir.Hojstric.kandidat
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.