„Skutočná veľkorysosť voči budúcnosti spočíva v tom, že venujeme všetko prítomnosti.“

Mladá advokátka, ktorá berie svoje povolanie ako svoje poslanie. Vyštudovala právo na Univerzite Komenského a z koncipientky sa po úspešnom zvládnutí advokátskych skúšok stala advokátka. Na tejto pozícii sa stretávala s rôznymi kauzami a keďže sa vždy snažila ľuďom pomôcť a ochraňovať ich práva, nedokázala sa len tak pozerať a vstúpila do politiky. Ako advokátka sa zameriavala na oblasť občianskeho, obchodného, rodinného, ústavného, trestného práva a duševného vlastníctva a je autorkou viacerých odborných článkov. Mnohým sociálne slabším ľuďom pomohla v ťažkých životných situáciách bez nároku na odmenu. Jej snahou už aj v politike je zlepšiť vymožiteľnosť práva a zameriavať sa aj na rozvoj zahraničnej spolupráce. Fungujúce Slovensko by podľa nej malo mať vyrovnaný rozpočet, dostatočné finančné prostriedky investované do školstva, lepšie zdravotníctvo, vymožiteľnosť práva a lepšie podnikateľské prostredie. Okrem rôznych pohybových záľub je aj členkou streleckého klubu, miluje históriu, Tatry a v boji proti korupcii ide spolu so stranou SaS ako okresný predseda pre Bratislavu v prvej línii.

Mgr. Lenka Jakubčová

INFORMÁCIE
VEK: 35
VZDELANIE:
ZAMESTNANIE: advokátka
POLITICKÁ FUNKCIA: členka SaS
KONTAKT
BYDLISKO: Bratislava
E-MAIL: office@jakubcova.eu
INSTAGRAM: ta_prava_lenka_jakubcova
FACEBOOK: tapravalenka
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.