„Sme pripravení vziať si našu krajinu späť.“

Vyštudoval krajinné inžinierstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Osem rokov pôsobil ako odborný pracovník Výskumného ústavu meliorácií a krajinného inžinierstva, kde sa venoval najmä problematike závlah, odvodnenia pôd a ekológii. Od roku 2002 je analytikom v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika, kde sa venuje najmä enviromentálnej politike. Založil vlastné úspešné vydavateľstvo spravodajských a informačných portálov a periodík o odpadovom hospodárstve, energiách a vodnom hospodárstve. Je koordinátorom enviromentálnych konferencií a bloggerom Trendu. Už na vysokej škole sa aktívne zaujímal o spoločenské a politické dianie a písal do rôznych časopisov. Za najväčšie zlyhanie elít považuje to, že sa na Slovensku za 30 rokov slobody nezvýšil podiel ľudí, ktorí si želajú slobodnú demokratickú krajinu na úkor tých, ktorí by prijali určitú mieru totality. V roku 2001 bol jedným zo zakladajúcich členov strany OKS. Je presvedčený o tom, že nie všetky investície Slovenska do ochrany životného prostredia sú použité efektívne a že mnoho regulácií úplne zbytočne zaťažuje spotrebiteľa, pričom by sa dali robiť omnoho efektívnejšie, s jednoznačne lepším výsledkom. Už pred ôsmimi rokmi spolupracoval na tvorbe programu strany SaS, ktorá mu je hodnotovo blízka. Chce byť prínosom pre Slovensko nielen v tvorbe dobrej enviromentálnej politiky, ale aj v kreovaní jeho zmeny na fungujúcu nesocialistickú krajinu, tolerantnú k menšinám, nebrániacu osobným a podnikateľským slobodám. Krajinu, v ktorej nie je problém domôcť sa práva a ktorá efektívne nakladá s verejnými financiami.

Ing. Radovan Kazda

INFORMÁCIE
VEK: 48
VZDELANIE: SVŠ
ZAMESTNANIE: vydavateľ
POLITICKÁ FUNKCIA: expert SaS na odpady
KONTAKT
BYDLISKO: Bratislava
E-MAIL: radovan.kazda@gmail.com
INSTAGRAM SaS: sloboda_a_solidarita
FACEBOOK: radovan.kazda
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.