„Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody“

Po vzore Štefánika chcel byť tiež letcom, napokon si však vybral štátnickú cestu. Veľký dôraz kládol na svoje vzdelanie, ktoré získal na UMB v Banskej Bystrici na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, kde napokon skončil ako prorektor. V odbore Teória politiky získal aj docentúru. Je odborník na politiku a zároveň v strane SaS pôsobí ako tímlíder pre zahraničnú politiku a politický systém. Ako vedecký pracovník získal ocenenie Paul Harris Fellow Award a istý čas pôsobil ako prorektor aj na UCM v Trnave. Pred vstupom do politiky sa živil najmä ako vysokoškolský pedagóg v odbore politológia a poskytovaním politických analýz domácim a zahraničným médiám. Stal sa jedným z najcitovanejších slovenských politológov. Ako hosťujúci odborný asistent a docent pôsobil aj na Vysokej škole v Sládkovičove, v Česku v Brne a Kolíne a v Poľsku na Univerzite Mikuláša Kopernika v Toruni.
V roku 2014 sa prvýkrát zúčastnil komunálnych volieb a stal sa poslancom MsZ v Banskej Bystrici. Obľubu u občanov si obhájil aj v nasledujúcich voľbách v roku 2018. V roku 2016 sa stal poslancom NR SR. Zastáva post podpredsedu Výboru NR SR pre Európske záležitosti, člena výborov NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Zahraničného výboru. Zároveň je členom Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO a náhradníkom v Stálej delegácii NR SR v OECD. Aktívne sa realizuje aj v rámci tretieho sektora s cieľom zvýšiť občiansku participáciu na veciach verejných. Angažoval sa v politických, odborných i občianskych iniciatívach na zmenu volebných zákonov. Je podpredsedom Banskobystrického okrášľovacieho spolku. Aj napriek mnohým profesijným úspechom je najviac hrdý na svoje dcéry, harmonický partnerský život a celoživotné priateľstvá.

doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA

INFORMÁCIE
VEK: 39
VZDELANIE:
ZAMESTNANIE: podpredseda NR SR
POLITICKÁ FUNKCIA: tímlíder pre zahraničnú politiku a politický systém
KONTAKT
BYDLISKO: Banská Bystrica
E-MAIL: martin@klus.sk
INSTAGRAM: martinklus
FACEBOOK: martin.klus
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.