„Politici by mali podnikateľom leštiť topánky.“

Uznávaný ekonóm, ktorý dlhodobo presadzuje riešenia založené na myšlienkach osobnej a ekonomickej slobody, dobrého podnikateľského prostredia, na Slovensku a v Európskej únii. Disponuje unikátnym mixom skúseností, najprv v mimovládnom sektore, neskôr vo vláde, kde pomáhal rozbiehať kľúčové reformy na zlepšenie podnikateľského prostredia a prispel k vstupu SR do EÚ a OECD, a napokon v súkromnom sektore. Od roku 2003 ako prezident Združenia podnikateľov Slovenska obhajuje záujmy podnikateľov doma aj v zahraničí, vrátane inštitúcií EÚ. Ako predseda zahraničného výboru urobil z RÚZ organizáciu s najkomplexnejším zastúpením v medzinárodných zamestnávateľských organizáciách, v BusinessEurope v Bruseli, v BIAC v Paríži a v IOE v Ženeve. Vybudoval efektívny systém pôsobenia v týchto organizáciách.
Od vstupu Slovenska do EÚ je členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli, ktorý poskytuje odborné poradenstvo Európskej komisii, Rade EÚ a Európskemu parlamentu.
Je spoluzakladateľom platformy 11 liberálnych think tankov, najmä strednej a východnej Európy. Vďaka nej majú možnosť spoločne a pravidelne uverejňovať komentáre, analýzy a polemiky o politike, ekonomike, sociálnom a kultúrnom živote v EÚ.
Je zakladateľom Nadácie F. A. Hayeka, ekonomického think tanku, z hľadiska výsledkov jedného z najúspešnejších v strednej a východnej Európe, či zakladateľom Združenia daňových poplatníkov Slovenska, s úspešným projektom Dňa daňovej slobody.
Je presvedčený, že úlohou politikov u nás a v Európe nie je hrať sa na Jánošíkov, bohapusto prerozdeľovať, ale majú vytvárať čo najlepšie podmienky pre tých, ktorí zamestnávajú a vytvárajú hodnoty.

PhDr. Ján Oravec CSc.

INFORMÁCIE
VEK: 55
VZDELANIE:
ZAMESTNANIE: prezident Združenia podnikateľov Slovenska
POLITICKÁ FUNKCIA: sympatizant SaS
KONTAKT
BYDLISKO: Cerová
E-MAIL: joravec64@gmail.com
INSTAGRAM: joravec64
FACEBOOK: jan.oravec64
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.