„Ak by podnikatelia robili rozhodnutia ako dnes politici, ich firmy by už dávno skrachovali“

Je významnou osobnosťou slovenského verejného života a patrí k renomovaným slovenským ekonómom. Dlhodobo presadzuje riešenia založené na myšlienkach osobnej a ekonomickej slobody, dobrého podnikateľského prostredia na Slovensku a v Európskej únii.

Disponuje unikátnym mixom skúseností. Počas vyše tridsiatich rokov svojej doterajšej profesionálnej dráhy sa zaoberá problémami slovenskej ekonomiky, otázkami hospodárskej a sociálnej politiky v SR, EÚ a vo svete. V rôznych obdobiach sa týmito otázkami zaoberal z rôznych uhlov pohľadu: ako teoretický ekonóm, ekonomický poradca, bankár, pedagóg, vládny stratég, či nezávislý expert, vždy so snahou zdôrazňovať trhové riešenia problémov a prispievať k zlepšovaniu podnikateľského prostredia v SR.

Svoju profesionálnu kariéru začal v Ekonomickom ústave SAV. Neskôr pôsobil v mimovládnom sektore, kde bol zakladateľom Nadácie F. A. Hayeka (1992) a Združenia daňových poplatníkov Slovenska (1997), ktoré svojou činnosťou významne ovplyvnili hospodársku politiku na Slovensku. V rokoch 1999 ž 2002 pomáhal z pozície šéfa stratégie ministerstva hospodárstva rozbiehať kľúčové reformy na zlepšenie podnikateľského prostredia a prispel k vstupu SR do OECD a EÚ. Od roku 2003 ako prezident Združenia podnikateľov Slovenska obhajuje záujmy slovenských podnikateľov a firiem doma aj v zahraničí, vrátane inštitúcií EÚ.
Je presvedčený, že úlohou politikov nie je hrať sa na Jánošíkov, bohapusto prerozdeľovať, ale majú vytvárať čo najlepšie predpoklady pre prosperitu priaznivými podmienkami pre tých, ktorí zamestnávajú a vytvárajú hodnoty.

Popri publikovaní pravidelných komentárov v Hospodárskych novinách a v týždenníku .týždeň vystupuje v elektronických médiách, prednáša, zúčastňuje sa verejných diskusií. Je ženatý a má dve deti.

PhDr. Ján Oravec CSc.

INFORMÁCIE
VEK: 55
VZDELANIE:
ZAMESTNANIE: prezident Združenia podnikateľov Slovenska
POLITICKÁ FUNKCIA: sympatizant SaS
KONTAKT
BYDLISKO: Cerová
E-MAIL: joravec64@gmail.com
INSTAGRAM: joravec64
FACEBOOK: jan.oravec64
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.