„Nebát se a nekrást (TGM)“

Vyrastal v rodine diplomata, čo ho neskôr ovplyvnilo aj pri vlastnom politickom angažovaní. Najskôr dokázal veľa v medicíne, potom v politike. Ako aktívny poslanec NR SR už niekoľko funkčných období pomáha zlepšovať Slovensko. Ako politik so skutočne profesionálnym a diplomatickým prístupom sa venuje najmä zahraničnej politike a európskym záležitostiam. Počas doterajšieho pôsobenia prispel k obnoveniu demokracie a začleneniu Slovenska do rodiny demokratických krajín. Profesijný rešpekt si získal nielen ako vysokoškolský pedagóg a lekár, prodekan Lekárskej fakulty UK a prorektor Univerzity Komenského pre medzinárodné vzťahy, ale aj ako spoluautor odborných monografií, Encyklopédie Beliana, či nositeľ zlatej Jánskeho plakety. Je známy tým, že nič nerobí polovičato.
Má bohaté spektrum záľub, ku ktorým taktiež pristupuje s profesionálnym zanietením. Je členom Zväzu slovenských filatelistov a Slovenského olympijského a športového výboru. Je niekoľkonásobne zvoleným poslancom Miestneho zastupiteľstva v MČ Staré mesto Bratislava. Osuský je najviac hrdý na tých, ktorí nemusia byť hrdí len na to, že sú Slováci. Vec, ktorú chce zmeniť najviac, je nezáujem bystrých a slušných ľudí o veci verejné. A takýchto ľudí Slovensko má. Fungujúce Slovensko by to mohlo zmeniť. Preto je odhodlaný zapojiť všetky svoje skúsenosti, vedomosti a schopnosti na vytvorenie krajiny, v ktorej sa dodržiavajú zákony a rozumné pravidlá a tie platia pre všetkých.

MUDr. Peter Osuský, Csc.

INFORMÁCIE
VEK: 66
VZDELANIE:
ZAMESTNANIE: poslanec NR SR
POLITICKÁ FUNKCIA: člen SaS
KONTAKT
BYDLISKO: Bratislava
E-MAIL: peter.osusky@yahoo.com
INSTAGRAM SaS: sloboda_a_solidarita
FACEBOOK: peter.osusky.18
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.