„Neplačme, robme.“

Vedec, ktorý bol súčasťou Vedeckého tímu roka 2012, sa rozhodol ísť do politiky nielen preto, aby zlepšil stav potravinárstva a poľnohospodárstva na Slovensku. Vyštudoval Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov na SPU v Nitre a v tomto odbore pôsobí dodnes. Pracoval vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre a v súčasnosti je odborným pracovníkom Zväzu chovateľov mäsového dobytka. Ako odborník sa často vyjadruje k poľnohospodárskym témam. Toto odvetvie podľa neho potrebuje viac a presne zacielených podpôr zo strany štátu, ktorý sa o poľnohospodárstvo a potravinárstvo ako celok posledných 25 rokov nezaujímal. Slovensko vidí ako krajinu s vynikajúcimi prírodnými podmienkami, tradíciami a nadobudnutými skúsenosťami, ktorá môže stavať na konkurencieschopnom poľnohospodárstve. Táto krajina má však aj podľa neho problém nielen s potravinovou sebestačnosťou, ale najmä s korupciou, diferencovaním ľudí na “našich” a tých druhých, obmedzenosťou ľudí a krátkou historickou pamäťou. A odvaha s tým niečo urobiť ho priviedla až na kandidátku strany SaS. V politike chce zužitkovať svoje bohaté skúsenosti a vedomosti najmä pri tvorbe funkčného potravinárstva a poľnohospodárstva, ale tiež byť prínosom pre tvorbu funkčného zdravotníctva a dobrého školstva pre všetkých.

Ing. Peter Polák, PhD.

INFORMÁCIE
VEK: 47
VZDELANIE:
ZAMESTNANIE: poľnohospodársky odborník
POLITICKÁ FUNKCIA: člen SaS
KONTAKT
BYDLISKO: Veľká Dolina
E-MAIL: peterpolak1973@gmail.com
INSTAGRAM SaS: sloboda_a_solidarita
FACEBOOK: peter.polak.526
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.