„Nikdy sa nevzdávaj.“

Precestoval celý svet, aby pomohol mentálne postihnutým deťom z východného Slovenska. Je spoluautorom konceptov, ktoré pomáhajú dostať zdravotne znevýhodnených ľudí na trh práce. Celý svoj doterajší profesijný život zasvätil práci so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva a s deťmi. Skúsenosti na prácu s deťmi si nosí z USA, Austrálie, Číny, ale aj Európskych krajín. Študoval v zahraničí a 20 rokov aktívne pracuje s rómskou komunitou. Ľudí sa snaží
vyťahovať zo sociálnej siete a stavať ich na vlastné nohy, aby objavili svoj vlastný potenciál a dokázali žiť plnohodnotný život. Je autorom pilotného projektu Nová šanca – Nový začiatok pre tých, ktorí neukončili základné vzdelanie. Je presvedčený, že každé dieťa musí zažiť pocit úspechu. Bol riaditeľom Agentúry podporovaného zamestnávania, pobočky sociálnej poisťovne a doposiaľ pôsobí ako lektor, konzultant a odborný garant v sociálnej a vzdelávacej oblasti. Pomoc najťažším prípadom a viacnásobne postihnutým ľuďom, ktorým sa snaží zlepšiť kvalitu života, prijal ako výzvu a je spoluautorom konceptu podporovaného zamestnávania a zariadenia pre hluchoslepých, jediného svojho druhu v strednej Európe.
Prípady, nad ktorými sa bežne máva rukou, posúva ďalej v ich živote a robí ich menej závislými od druhých ľudí aj od systému. Svoje bohaté domáce aj zahraničné skúsenosti ponúka na pomoc fungujúcemu Slovensku, ktoré by podľa neho malo prestať rozprávať a začať už robiť, malo by mať minimum byrokracie, kvalitné školstvo a sociálne služby šité na mieru prijímateľom pomoci. V Národnej rade rád pomôže so zavádzaním funkčných vzdelávacích a sociálnych modelov.

Mgr. Ľuboš Sopoliga

INFORMÁCIE
VEK: 43
VZDELANIE:
ZAMESTNANIE: špeciálny pedagóg
POLITICKÁ FUNKCIA: okresný predseda SaS
KONTAKT
BYDLISKO: Hanušovce nad Topľou
E-MAIL SaS: sas@sas.sk
INSTAGRAM SaS: sloboda_a_solidarita
FACEBOOK: lubos.sopoliga
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.