„Zelená pre naše deti.“

Štúdium inžinierskej geológie, hydrogeológie a geofyziky na Prírodovedeckej fakulte UK rozhodlo o jej doživotnom zameraní sa na ochranu prírody a životného prostredia. Ako riaditeľka Strediska štátnej ochrany prírody v Bratislave pomohla založiť Asociáciu priemyslu a ochrany prírody, kde pôsobila v pozícii výkonnej riaditeľky. Za dosiahnuté výsledky bola práve táto organizácia navrhnutá na udelenie ceny OSN v rámci Programu životného prostredia UNEP. Zemanová je autorkou koncepčného návrhu realizácie Vajnorských jazier, vďaka ktorému bola vytvorená štrková pláž a vysadené prvé stromy. Stala sa ochrankyňou nielen Vajnorských jazier, ale aj prírodnej rezervácie Šúr a podieľala sa aj na obnove bratislavskej Kalvárie. Jej zanietenie pre ekológiu ju priviedlo k politickej aktivite. Dlhodobo pôsobila v komunálnej politike, kde sa zameriavala okrem problematiky životného prostredia aj na verejné financie. V roku 2012 jej bola udelená cena LeaDer 2012 od Aliancie liberálov a demokratov za Európu. Cenu získala za svoju odbornú prácu, úspešné presadzovanie práva a poukázanie na porušovanie práv v záležitostiach životného prostredia v Bratislavskom regióne. Osobne sa zapojila do posudzovania prípravy veľkých investičných stavieb, ktoré môžu mať dopad na životné prostredie. Zistila závažné pochybenia a to aj pri príprave výstavby takej dôležitej stavby, akou je 11 km tunel pri Bratislave, na ktorú samotná vláda nemala potrebné zákonné dokumenty. Vďaka jej angažovanosti mohla do procesov vstúpiť aj dotknutá verejnosť. Nedostatky v enviromentálnej legislatíve ju dostali do politiky a na kandidátke SaS sa stala jej prvou zvolenou poslankyňou v NR SR. Tu pôsobí ako členka Výboru NR SR pre európske záležitosti a Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a háji svoj headline “Zelená pre naše deti”.

RNDr. Anna Zemanová

INFORMÁCIE
VEK: 60
VZDELANIE:
ZAMESTNANIE: poslankyňa NR SR
POLITICKÁ FUNKCIA: tímlíder pre životné prostredie
KONTAKT
BYDLISKO: Bratislava
E-MAIL: anna.zemanova@gmail.com
INSTAGRAM: anka.zemanova
FACEBOOK: AnnaZemanovaSaS
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.