„Vzdelávanie treba prispôsobiť deťom a nie naopak.“

Učiteľka, ktorá svoje povolanie vníma ako poslanie. Absolvovala štúdium učiteľstva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Prvé skúsenosti so školskou praxou naberala ako učiteľka a neskôr zástupkyňa riaditeľa v bilingválnej základnej škole, pre ktorú spoluvytvárala inovatívny vzdelávací program. Neskôr sa začala venovať potrebným zmenám v školstve na systémovej úrovni. Je zakladateľkou portálu noveskolstvo.sk a členkou občianskeho združenia Nové školstvo. Počas svojho dlhoročného pôsobenia v oblasti vzdelávania vytvorila ako nezávislá expertka viacero koncepčných návrhov na reformu školstva. Je presvedčená, že deti sú nádejou Slovenska, pretože to, akí ľudia z nich vyrastú, určuje budúcnosť našej krajiny. Preto dlhodobo usiluje o to, aby mali na Slovensku všetky deti otvorený prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a aby boli v školách dôsledne naplnené ich vzdelávacie potreby. Záleží jej na premene škôl na prostredie, kde sa rozvíja jedinečný potenciál každého dieťaťa a kde sa deťom ponúka viac pomoci pri učení sa. Ako poslankyňa NR SR je presvedčená, že s jasnou odbornou víziou, politickou podporou a pri dosiahnutí širokého spoločenského konsenzu sa potrebné zmeny vo vzdelávaní podarí zrealizovať. Do parlamentu opakovane predložila návrhy, ktoré podporujú začlenenie detí s rôznym znevýhodnením do vzdelávania za podpory pedagogických asistentov, špeciálnych pedagógov, školských psychológov a ďalších odborníkov.

Mgr. Zuzana Zimenová

INFORMÁCIE
VEK: 54
VZDELANIE:
ZAMESTNANIE: poslankyňa NR SR
POLITICKÁ FUNKCIA: poslankyňa NR SR
KONTAKT
BYDLISKO: Šamorín
E-MAIL SaS: sas@sas.sk
INSTAGRAM SaS: sloboda_a_solidarita
FACEBOOK: Zuzana Zimenová
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.